The Bihar State Co-operative Bank Ltd.

Ashok Rajpath, Patna-800004, Bihar.
Phone: 2300262, 2300903, 2300364, 2300087, 2300324, 2300451
Fax: 0612-2300222

Head Office

 SL Name Designation Telephone Number
      Office Mobile Email
1 Shri Ramesh Chandra Choubey Chairman 2677985 2546119 (Pl.) 9430955000 chairmanbscb@gmail.com
2 Shri Akhilesh Kumar Managing Director 2675722 2300262 9939353031  
3 Shri Prabhat Kumar DGM   9199200266  
4 Shri Nisar Ahmad DGM   9431422978  
5 Santosh Kr. Jha DGM      
6 Shri Priya Ranjan Sinha P.A. to MD 2677421 98358-83670 ranjanpriyav178@gmail.com
7 Shri Rahul Kumar P.A. to Chairman 2300262 9708104276 swkumarrahul2050@gmail.com
8 Shri Mritunjay Kumar Asstt. Manager (Account)   9472604602  
9. Shri Raj Kumar Asstt.Manager (Legal & Loan)   9955078235  
10. Shri Satya Prakash Asstt. Manager      
11 Shri Sushil Kr. Singh Asstt. Manager (IT & Salary)   8292521066  
12 Ms. Apeksha Roy Asstt. Manager (Procurement )   9472035729  
13 Ms. Sadhana Kumari Asstt. Manager (Account)   6202880293  
14 Ms. Ratna Kumari Asstt. Manager(DDS &Veg Fed)   6201370959  
15 Shri Abhishek Gaurav Assistant (Salary)      
16 Shri C.B. Pandey Assitant (Farm - Agriculture)   8002649320  
17 Shri K.B. Pandey Assist Manager  (Estate)   6204681358  
18 Shri Rajeev Ranjan Assitant (Paddy Procurement)   8789023764  
19 Smt. Seema Kumari Assitant (HRD, PDR)   9386384585  
20 Ms. Priya Sinha Assitant (Account)   7631392592  
21 Shri Ajit Kumar Assitant(IT)      
22 Shri Manoj Kr. Akela Assistant (Store)   7488022663  

 

 

Branch Office

 SL Name Designation Telephone Numner
      Office Residence Mobile Second Man

 / Other

1 Md Sarwar Alam B.M., Bankipur 0612-2671985 06182-223529
0612-3118670
9931064900 Md Zafar

9835284646

2 Md Sibghatullah Rizvi B.M., New Secretariat 0612-2232413   7033612506 Dinesh Kumar

9431624211

3 Shri Adwait Krishna B.M., New Market 0612-2221526 2265370 7903597547  
4 Md Jibral Alam B.M., Maurya Lok 0612-2223540   7070458011  
5 Shri Shiv Shankar B.M., Kankarbagh 0612-2385938   8271882755  
6 Shri Manoj Kumar B.M., M.P. Hat 0612-2670214   8252364017  
7 Shri Vaibhav Kr. Pushpak B.M., Nala Road 0612-2721398 2668973 7870612409  
8 Shri Shyam Sunder Barnwal B.M., Motihari 06252-232750   8797656570  
9 Shri Sonu Kumar B.M., Bihat 06243-265231   8146201789  
10 Shri Rishabh B.M., Darbhanga 06272-242216   8825296280  
11 Shri Shashank Kumar B.M., Chapra 06152-244838   7903713109  
12 Shri Shashank B.M. Sharsha     8789237839  
13 Shri Abhishek kumar B.M. Madhepura     7479979125